"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Source Group Q3 2016 omzet iets gestegen

Source Group meldt een stabiel derde kwartaal. De omzet is iets gestegen. De Wet DBA biedt kansen, volgens Source. De voorgenomen fusie met HeadFirst duurt langer dan verwacht, maar de afronding is in zicht.

Hoofdpunten tot en met het derde kwartaal 2016
• Omzet (= bruto-facturatiewaarde) € 142,1 miljoen (2015: € 142,9 miljoen)
• Bruto marge € 4,0 miljoen (2015: € 4,0 miljoen)
• Resultaat voor belastingen is ten opzichte van 2015 gelijk (€ 0,13 miljoen negatief)
• Extra kosten in het kader van voorgenomen fusieproces met HeadFirst

Source licht dit als volgt toe:
Door grotere seizoensinvloeden en een verdere terugloop van de activiteiten in de sectoren Olie en Gas, die nog niet volledig door groei elders kon worden gecompenseerd, zijn de ontwikkeling van de omzet, gemeten naar bruto-facturatiewaarde, en brutomarge in het 3e kwartaal bij de eerdere verwachting achtergebleven. De cijfers over de eerste negen maanden zijn daarmee nagenoeg gelijk aan de overeenkomstige periode in 2015.
De Ebitda, bedrijfsresultaat en winst voor belastingen over de eerste negen maanden liggen ook op hetzelfde niveau als in 2015. Daarbij wordt opgemerkt dat, wanneer wordt afgezien van de incidentele extra projectkosten die samenhangen met de voorgenomen fusie met HeadFirst, sprake zou zijn van een stijging van de resultaten. Door volledige benutting van compensabele verliezen in 2015, nam de belastingdruk ten opzichte van vorig jaar toe, waardoor het resultaat ná belastingen negatief werd beïnvloed met circa € 0,4 miljoen.

Alternatieven voor risicovrije inhuur
De onrust samenhangend met de invoering van de wet DBA duurt voort. Bij de inhuur van ZZP-ers spreken diverse opdrachtgevers inmiddels over een inhuurstop en worden contracten onder de bestaande situatie niet meer verlengd. Source heeft echter een aantal alternatieven die het risicovrij inhuren nog steeds mogelijk maken. Wij verwachten derhalve dat de invoering van de Wet DBA en de mogelijke aanpassingen die hierop nog zullen volgen, geen wezenlijke impact zullen hebben op de resultaatontwikkeling voor 2016.

Goedkeuring Autoriteit Consument en Markt
Source Group is onverminderd positief over de voorgenomen fusie met HeadFirst. Hoewel de uitwerking van de deal meer tijd neemt dan van tevoren werd aangenomen is het streven van partijen nog altijd dit jaar tot een closing te komen. Op 12 oktober 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekendgemaakt dat Source Holding B.V. HeadFirst Houdstermaatschappij B.V. mag overnemen.

Voorts is in overleg met Value8 NV (grootaandeelhouder van Source Group NV) besloten om per 1 december a.s. het door Value8 NV in 2015 geacquireerde Proud verder te ondersteunen in haar ambities tot groei en optimalisatie van dienstverlening. In dat kader zal Proud organisatorisch onderdeel worden van de Source structuur. Het voornemen bestaat om Proud op korte termijn ook juridisch bij Source Group onder te brengen.

Verwachting 2016
De verwachting is dat, zonder de effecten van voorgenomen transacties mee te nemen en zonder het effect van andere incidentele posten, ook in het 4e kwartaal 2016 de omzet- en resultaatontwikkeling zal stabiliseren ten opzichte van 2015.
Indien de voorgenomen fusie met HeadFirst wordt gerealiseerd, verwacht Source Group NV in 2017 een ruime verdubbeling van de omzet en een nog sterkere groei van de resultaten.

Bron: Source, 16 november 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.