"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Steeds minder Poolse seizoensarbeiders in Nederland

Uitzendorganisaties zeggen dat het steeds moeilijker wordt om in Polen arbeidsmigranten voor seizoensarbeid in Nederland te werven.

Meerdere uitzendbedrijven zeggen dit in een rapportage van de NOS.
Uitzenders kijken of ze werknemers in Slowakije of Tsjechië kunnen werven.

Oorzaken vertrek Polen
Er is meer werk in Polen en in Duitsland, waardoor de keuze van Poolse arbeiders groter is. Daarnaast speelt de vergrijzing in Polen mee, waardoor er minder jonge mensen beschikbaar zijn. Het gebrek aan gastvrijheid in ons land speelt ook een rol.

Economische gevolgen
In de gemeente Westland zijn honderden ondernemers afhankelijk van Poolse seizoensarbeiders. Elk jaar werken er meer dan 100.000 Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Als zij wegblijven heeft dat economisch grote gevolgen. Polen vormen meer dan de helft van alle tijdelijke arbeidsmigranten werkzaam in de glastuinbouw, de bollenteelt en bij aspergeboeren.

Inzet arbeidsmigranten niet vanzelfsprekend
Uitzendorganisaties zoals Van Koppen & Van Eijk van Otto WorkForce herkennen deze trend.

Bron: NOS.nl, 20 november 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.