"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hoogopgeleide zzp’ers massaal getroffen door Wet DBA

De hoogopgeleide zzp’er, ook wel zelfstandig professional genoemd, wordt hard getroffen door de Wet DBA.

“Veel minder opdrachten beschikbaar voor zp’ers. Daarnaast veel wijzigingen van het inhuurbeleid.”

Dit blijkt uit onderzoek van kennisbemiddelaar HeadFirst, in samenwerking met ZP Zaken en de onderzoekers van marktmonitor ZP Facts, onder duizenden zelfstandig professionals (zp’ers) en opdrachtgevers. Een groot gedeelte van de opdrachtgevers vindt het met de komst van de Wet DBA moeilijker geworden om zp’ers in te huren. Veel van de ondervraagde zelfstandigen geven aan opdrachten mis te lopen, de opdracht bij hun huidige opdrachtgever niet te kunnen afronden of er wordt hen gevraagd om via een andere constructie te werken.

In de afgelopen maanden hebben veel zelfstandig professionals ervaren dat de Wet DBA het moeilijker maakt een opdracht te vinden. Eind april, bij de eerste meting van de Wet DBA Opiniemonitor, verwachtte 53 procent van de zp’ers dat het moeilijker zou worden een opdracht te vinden. Deze verwachting blijkt terecht: 74 procent van de zp’ers ondervindt momenteel dat het moeilijker is een opdracht te vinden. 38 procent van de zp’ers is concreet één of meerdere opdrachten misgelopen sinds de invoering van de wet. Deze cijfers houden verband met de hoeveelheid opdrachtgevers die het na de invoering van de wet moeilijker vindt zp’ers in te huren, namelijk 84 procent. Met name grote organisaties blijken huiverig.

Een zp’er in de financiële sector zei op dbafeedback.nl hierover: “Er zijn veel minder opdrachten beschikbaar voor zp’ers. Al vijf maanden ben ik zonder opdracht, iets wat mij in acht jaar nog nooit is overkomen.”

Drastische maatregelen opdrachtgevers
Zp’ers die op dit moment een opdracht hebben, lopen eveneens tegen problemen aan. Van hen geeft 44 procent aan zijn huidige opdracht niet te kunnen afronden of er wordt hen gevraagd via een andere constructie te werken. Opdrachtgevers wijzigen het inhuurbeleid, waarbij zp’ers te horen krijgen dat ze niet meer rechtstreeks ingehuurd worden. Een gedeelte van de opdrachtgevers (11%) heeft zelfs de drastische beslissing genomen geen enkele opdrachtovereenkomst met zp’ers te verlengen.

Een opdrachtgever in de zakelijke dienstverlening deelt zijn zorgen tijdens het onderzoek: “De nieuwe wet zorgt voor een verhoogd risico voor ons. Alhoewel wij zeer graag met zp’ers werken, durven wij het risico niet meer aan.”

Zelfstandig professional hard getroffen
Uit het onderzoek van HeadFirst en ZP Zaken blijkt dat hoogopgeleide kenniswerkers, de zogenoemde zelfstandig professionals, hard worden getroffen door de Wet DBA. Mike Korenvaar, financieel directeur bij HeadFirst: “De Wet DBA heeft als hoofddoel schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Onder zelfstandig professionals is hier minimaal sprake van, maar ze ondervinden wel bijzonder veel last van de wet. Met name door onzekerheid bij opdrachtgevers. Dit kan absoluut niet de bedoeling zijn. Om de verstrekkende gevolgen van de Wet DBA onder de aandacht te brengen van beleidsbepalers, overhandigen wij half november 2016 het onderzoeksrapport van de Wet DBA Opiniemonitor en dbafeedback.nl aan verschillende Tweede Kamerleden.”

Over het onderzoek
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), die in mei 2016 werd ingevoerd en de VAR vervangt, zorgt voor commotie in de flexibele arbeidsmarkt. HeadFirst en ZP Zaken strijden voor een werkbare Wet DBA. Om die reden verzamelen zij ervaringen van zp’ers en opdrachtgevers en doen zij onderzoek naar de gevolgen van de wet.

Samen richtten ze de website dbafeedback.nl op en doen ze, in samenwerking met de onderzoekers van marktmonitor ZP Facts, elk kwartaal onderzoek middels de Wet DBA Opiniemonitor. De eerste meting in april 2016 werd uitgevoerd onder ruim 700 zelfstandig professionals. Aan het tweede onderzoek in september 2016 namen bijna 2000 zp’ers en opdrachtgevers deel. De resultaten worden gepresenteerd in het Wet DBA Feedbackrapport. Half november 2016 wordt het eerste rapport overhandigd aan meerdere leden van de Tweede Kamer en is het nadien te downloaden op dbafeedback.nl.

Bron: HeadFirst, 2 november 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.