"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Bij flexkrachten geen angst voor robots

Nederlanders die laaggekwalificeerd uitzendwerk doen, denken in meerderheid dat het werk waarvoor zij worden ingehuurd, over tien jaar nog gewoon bestaat.

Dit blijkt uit een enquête van Panelwizard in opdracht van uitzendorganisatie Timing, onder ruim 500 flexkrachten. Ruim 83 procent van hen denkt dat hun huidige werk in 2026 ‘zeker’ tot ‘zeer waarschijnlijk’ nog bestaat. Slechts drie op de tien laagopgeleide flexkrachten zegt actief aan bijscholing te doen om ook in de toekomst aan het werk te kunnen blijven.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat flexkrachten anders over hun toekomst denken dan de bureaus die hen inhuren en detacheren. Volgens Timing, de vijfde grootste uitzendorganisatie van Nederland, ondergaat de arbeidsmarkt voor tijdelijk werk de komende jaren een ongekende transformatie. Veel bestaand uitvoerend werk verdwijnt door digitalisering en automatisering. Tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe banen. De rol van uitzendbureaus gaat hierdoor de komende jaren flink veranderen, zegt commercieel directeur Paul Haarhuis. “Het is een uitdagende tijd. Wie als organisatie alles op de oude manier blijft doen, bestaat over tien jaar niet meer, is onze verwachting.”

Hoger opgeleiden ook ondervraagd
Deze urgentie blijkt minder te worden gevoeld door flexkrachten met een lagere opleiding die veelal in uitvoerende functies werkzaam zijn. Volgens de enquête van Panelwizard in opdracht van Timing gelooft 35 procent van hen dat hun huidige werk over tien jaar nog bestaat, terwijl 48,6 procent er redelijk zeker van zegt te zijn. Slechts 3,6 procent antwoordt ervan overtuigd te zijn dat hun werk in 2026 niet meer bestaat. Aan de enquête van Timing en Panelwizard hebben ook hoogopgeleide uitzendkrachten meegedaan. Hun percentages verschillen niet wezenlijk: respectievelijk 36,9 en 43,2 procent antwoordt ‘zeker wel’ en ‘waarschijnlijk wel’ op de vraag of hun werk over tien jaar nog bestaat.

YouTube-tutorials zijn populair
Van de ondervraagde lageropgeleide flexwerkers vindt 50 procent het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en 28,6 procent noemt dit zelfs ‘zeer belangrijk’. De meest gekozen vorm van bijscholing bestaat uit het zelf aanleren van nieuwe vaardigheden (49,3 procent). YouTube-tutorials blijken hierbij een populair hulpmiddel (20 procent). Van de ondervraagden zegt 43,6 procent het volgen van cursussen en trainingen belangrijk te vinden.

Uitzendbranche zet in op employability
Sinds dit voorjaar biedt Timing de 17.500 flexkrachten die voor de uitzendorganisatie werken, de mogelijkheid om doorlopend online cursussen te volgen en zich zo op vrijwillige basis permanent bij te scholen. “We willen onze medewerkers helpen hun inzetbaarheid ook in de toekomst te vergroten”, aldus Paul Haarhuis. “Veel flexkrachten zijn echte uitvoerders en niet makkelijk in beweging te krijgen om een toekomstgerichte opleiding te gaan volgen. Onze sector moet dit zien te doorbreken.”

Bron: Timing, 20 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.