"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘DBA-Top geslaagd’ – ZZP Nederland

Tijdens de DBA-TOP, die maandag 3 oktober door Stichting ZZP Nederland is georganiseerd, heeft staatssecretaris Wiebes nog eens bevestigd, dat goedwillende opdrachtgevers zich geen zorgen hoeven te maken over boetes en naheffingen door de Belastingdienst bij het contracteren van zelfstandige ondernemers.

Er worden geen boetes en naheffingen opgelegd, ook niet met terugwerkende kracht, daar waar nodig wordt een correctie voor de toekomst ingesteld.

Stichting ZZP Nederland nodigde naast enkele zzp’ers een aantal grote opdrachtgevers uit voor deze DBA-TOP om de onzekerheid over inhuur van zelfstandigen weg te nemen. “Echte ondernemers mogen niet de dupe worden van de bestrijding van schijnconstructies”, zegt voorzitter Maarten Post, “dat heeft de staatssecretaris vandaag nog eens onomwonden bevestigd en de deelnemende zzp’ers hebben dat als een opsteker ervaren.”

Spookverhalen rondgebazuind
“Het gedrag van opdrachtgevers om geen zzp’ers meer in te willen huren, wordt veroorzaakt door onzekerheid of de relatie met zzp’ers feitelijk overeenkomt met een toegepaste en goedgekeurde modelovereenkomst. Die angst is de laatste tijd hevig aangewakkerd door allerlei payroll- en uitzendbedrijven, die in radiospotjes spookverhalen rondbazuinen om ondernemers als uitzendkrachten in te kunnen zetten. Dit is door zowel de staatssecretaris als de deelnemende opdrachtgevers krachtig veroordeeld. Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw willen dat deze foute bemiddelaars worden aangepakt, omdat zij zelfstandige ondernemers in een afhankelijke positie van slecht betaalde uitzendkracht willen brengen,” aldus ZZP Nederland.

Brancheorganisaties van opdrachtgevers kunnen volgens de staatssecretaris bij twijfel over de toepassing van de DBA een beroep doen op begeleiding door de Belastingdienst om ervoor te zorgen, dat de juiste weg wordt bewandeld. Voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw beschouwt dit als een belangrijke stap in de goede richting.

Opdrachtgevers beklemtoonden, dat de inzet van zelfstandigen veel toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit en de nodige flexibiliteit van de bedrijfsvoering. Volgens velen is in de moderne arbeidsmarkt met een toenemend aantal zelfstandigen een discussie over aanpassing van het arbeidsrecht noodzakelijk. Staatssecretaris Wiebes roept de opdrachtgevers op om aan de slag te gaan met “wat kan en wat mag”, zodat zelfstandigen niet worden belemmerd in hun ondernemerschap.

Stichting ZZP Nederland noemt de DBA-TOP geslaagd, omdat alle deelnemende partijen het ondernemerschap actief willen bevorderen, maar bespeurt nog te weinig gevoel voor urgentie. “Opdrachtgevers moeten niet langer wachten met het contracteren van zelfstandigen, want op dit moment zitten veel ondernemers met de gebakken peren, doordat opdrachtgevers de kat uit de boom kijken”, zegt voorzitter Maarten Post. Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw roepen opdrachtgevers op om gehoor te geven aan de oproep van Wiebes om aan de slag te gaan, zodat zelfstandigen hun ondernemerschap kunnen voortzetten.

Bron: ZZP Nederland, 4 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.