"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Arbeidsomstandighedenregeling | Arboregeling

Arbeidsomstandighedenregeling | Arboregeling
De Arbeidsomstandighedenregeling of kortweg Arboregeling, maakt deel uit van de arbeidsomstandighedenwetgeving in Nederland. In de Arboregeling staan nadere regels die aangeven welk resultaat het arbobeleid moet hebben.


Download wettekst Arbeidsomstandighedenregeling


Nadere regelgeving
Zowel de Arbowet als het Arbobesluit geven de minister de mogelijkheid om nadere regels te stellen. De arboregeling is een verdere uitwerking van deze mogelijkheid en daarmee een verdere uitwerking van de Arbowet en het Arbobesluit.

Specifiek regels
De Arboregeling omvat ruim 150 artikelen en zo’n vijftig bijlagen welke hun oorsprong veelal vinden in Europese richtlijnen. De Arboregeling geeft specifiek voorschriften, bijvoorbeeld over de manier waarop een arbodienst zijn wettelijke taken moet uitvoeren of de eisen waaraan de arbeidsmiddelen moeten voldoen. Het opvolgen van deze regels is voor werkgevers en werknemers verplicht.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.