"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen | AWIR

Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen | AWIR
De Awir stroomlijnt de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van de zorg, kinderen en wonen.


Download wettekst Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen 


Toeslagenwet en inkomensafhankelijke toeslagen
Naast de Sociale voorziening vanuit de Toeslagenwet, die het inkomen aanvult tot aan het sociale minimum, bestaan er nog een aantal inkomensafhankelijke toeslagregelingen. Deze toeslagregelingen geven toeslagen op het gebied van wonen, zorg en kinderen en zijn als volgt:

  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag

Doel
Voor de invoering van de Awir in 2005 verschilde de inkomensafhankelijke regelingen sterk van elkaar, zowel qua gehanteerde begrippen als qua wijze van uitvoering. Het resultaat was een voor burgers ondoorzichtig systeem. De Awir zorgt voor meer transparantie voor de burger, vermindering van uitvoeringskosten en een meer effectieve aanpak van de armoedeval (situatie waarbij aanvaarden van betaalde arbeid geen of een negatieve invloed op het besteedbaar inkomen heeft door vermindering van toeslagen).

Algemene Regels
De Awir geeft algemene regels voor de procedure van het aanvragen, wijzigen en toekennen van toeslagen, alsmede algemene regels met betrekking tot toezicht, beroep en bezwaar, het terugvorderen van toeslagen en het opleggen van bestuurlijke boetes. Verder geeft de Awir definities van begrippen die voor alle toeslagregelingen van belang zijn, Dit zijn de volgende begrippen:

  • partner
  • medebewoner
  • kind
  • toetsingsinkomen
  • draagkracht

Uitvoering
De Awir wordt uitgevoerd door de Belastingdienst, zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.