"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hogeschool Rotterdam neemt kwart zzp’ers in dienst

Ruim een kwart van de 650 zzp’ers dat vorig studiejaar voor de klas stond, is in dienst gekomen bij de HR of wordt ingehuurd via een payrollbedrijf.

Tegelijkertijd is één op de vijf freelancedocenten na de zomervakantie niet teruggekeerd. De veranderingen zijn een gevolg van invoering van de Wet DBA.

De gesprekken met zzp’ers over de arbeidsrelatie leidden in 144 gevallen tot een dienstverband met de hogeschool, 35 zelfstandigen worden via een payrollbedrijf ingehuurd. Van 119 freelancedocenten is deze zomer definitief afscheid genomen, blijkt uit een inventarisatie van de dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO).

Ruim honderd zzp’ers vallen onder een overgangsregeling omdat de Belastingdienst de voorgelegde modelovereenkomst nog aan het toetsen is en 25 zzp’ers worden eenmalig ingezet als gastdocent (IB47-regeling) of worden ingehuurd vanuit een bv. Al met al is dus nog maar een krappe meerderheid van de 650 zzp’ers die vorig studiejaar voor de klas stond aan het werk bij de HR.

Bron: HR, 23 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.