"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CNV: geen looneis, maar open dialoog vanaf 2017

CNV Vakmensen wil vanaf 2017 in open dialoog met alle werknemers bepalen wat de inzet van cao-onderhandelingen moet worden.

Dat zegt vakbondsvoorzitter Piet Fortuin.

“De roep om meer maatwerk en het afbrokkelende draagvlak voor de cao noodzaakt tot deze nieuwe strategie”, aldus Fortuin.
“We gaan niet meer vanuit een ivoren toren een looneis stellen, maar willen uitstralen dat de vakbond er is voor iedereen, niet alleen voor de insiders.”

Voor de inventarisatie van de looneis zet CNV Vakmensen www.jeachterban.nl in. Via ‘Je Achterban’ kan iedereen die in Nederland werkt, van jong tot oud, van ZZP’er tot in vaste loondienst, wel en geen lid van een vakbond, meepraten én beslissen over hun arbeidsvoorwaarden. Fortuin: “De cao is van iedereen. Dus is het logisch dat ook iedereen hier invloed op heeft. Met Je Achterban geven wij iedereen die in Nederland werkt de mogelijkheid zijn stem te laten horen.”

Reacties
Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer vindt het zinvol dat CNV nadenkt over het vergroten van zijn draagvlak, maar hij waarschuwt ook voor de mogelijke consequenties. Het kan leiden tot een verzwakte onderhandelingspositie in Den Haag.

Martin Pikaart, oprichter vakbond AVV, is niet verbaasd over de strategie, maar relativeert die ook, want “uiteindelijk bepalen de leden van de bond toch wat er gebeurt.”

Bron: CNV, Jeachterban.nl en FD, 14 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.