"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Akkoord CAO Toneel en Dans 2016-201930 september 2016

CAO-naam
CAO Theater

Download Akkoord CAO Toneel en Dans 2016-2019
> Akkoord CAO Toneel en Dans 2016-2019

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 3,5 jaar van 1 juli 2016 t/m 31 december 2019.

Loonmutaties
– 1,8% loonsverhoging per 1 januari 2019

Voor de eindschalers zal de invoering van het loongebouw geen voordeel opleveren. Daarom krijgen zij ter compensatie in 2017 en in 2018 een eenmalig uitkering van 1,5% (maandelijks uitgekeerd).

Arbeidsvoorwaarden
– Invoering nieuwe loon-functie gebouw: de schalen 1 tot en met 12 zijn qua aanvang en uitloop min of meer gelijk gebleven met de huidige schalen. Het aantal stappen binnen de schaal is echter aanzienlijk gereduceerd. De stappen zijn daarmee groter geworden. Een stap in het systeem is minimaal 2.9% tot maximaal 3.9% gedurende de eerste 8 jaar, daarna worden de stappen 2.5% per jaar tot einde loonschaal.
– Feestdagen: de werknemer die tijdens een feestdag moet werken, krijgt deze dag als bijzondere vrije dag gecompenseerd op een datum die in overleg wordt vastgesteld.

Bron: FNV Kiem, 28 september 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.