"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Een 10 voor het SEU Examen Uitzendmedewerker

De Stichting Examens Uitzendbranche heeft op 8 september 2016 een 10 toegekend aan Monika Lobos, administratief medewerker bij E&A Uitzendbureau in Tilburg.
Monika Lobos
Monika Lobos, sinds 2011 werkzaam bij E&A, is erg blij met haar diploma.

“Het behalen van mijn SEU Diploma zorgt ervoor dat ik onze uitzendkrachten beter kan begeleiden. Arbeidsmigranten hebben veel (praktische) vragen. Door mijn kennis van de cao, de Nederlandse wet- en regelgeving én sociale zekerheid kan ik uitzendkrachten beter adviseren en/of verwijzen naar de juiste instantie,” aldus Lobos. “Daarnaast ben ik mij meer bewust van bepaalde risico’s en kosten. Hierdoor kan ik eventuele problemen vroegtijdig signaleren en zijn wij als organisatie beter in staat zijn om risico’s zoveel mogelijk beperken.”

Meer zelfvertrouwen en ‘Leven lang leren’
Zeer trots is Abel Aandewiel, vestigingsmanager, op zijn collega. “Binnen E&A, hechten wij veel waarde aan gedegen en up-to-date kennis van wet- en regelgeving. Het SEU diploma zorgt ervoor dat deze kennis meetbaar is.” Aldus Aandewiel. “De kennis die onze medewerkers opdoen via de opleiding vergroot hun zelfvertrouwen waardoor zij onze klanten en uitzendkrachten beter van dienst kunnen zijn. Tenslotte verstevigt het diploma de arbeidsmarktpositie van onze mensen.” E&A is onderdeel van de Luba Groep en specialist in het uitzenden en huisvesten van arbeidsmigranten in de Logistieke sector.

SEU Examen: mondeling met tolk
Vanaf 2014 is het voor deelnemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen mogelijk om het SEU Examen mondeling af te leggen met behulp van een onafhankelijk en beëdigd tolk. Monika heeft het mondelinge examen in het Nederlands afgelegd, maar is erg blij met deze mogelijkheid. “Ik spreek vrij goed Nederlands, maar de terminologie is lastig. Het feit dat ik het examen in mijn moedertaal af zou kunnen leggen heeft mij vertrouwen gegeven en is de reden dat ik het examen heb durven doen.”

Bron: SEU, 14 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.