"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verplicht pensioenfonds voor zzp’ers? Slecht plan!

Verplicht pensioenfonds voor zzp’ers? Slecht plan!
Het is natuurlijk een nobel en goed bedoeld plan: een verplicht pensioenstelsel voor zzp’ers. Hiermee wil men de bijna miljoen zzp’ers behoeden voor een groot probleem als zij stoppen met werken. Echter, deze maatregel staat haaks op de vrijheid van ondernemerschap en uit de praktijk blijkt dat veel zzp’ers er niet op zitten te wachten. Mijn advies: voer het niet in!

Voor zelfstandige schilders geldt al een pensioenplicht. Daar is niet iedereen blij mee. Het FD heeft een verhaal opgetekend van een anonieme schilder die de pensioenplicht op eenvoudige wijze heeft kunnen ontlopen. Hij heeft zijn inschrijving in de KvK gewijzigd van ‘schildersbedrijf’ naar ‘klusbedrijf’. Daardoor viel hij niet meer onder de pensioenplicht. Hij is nog niet door de mand gevallen. Volgens Charles Verhoef, voorzitter van Zelfstandigen Bouw, zijn er veel meer zzp’ers die deze truc hebben uitgehaald.

Maar waarom zitten de zzp’ers niet te wachten op een verplicht pensioenfonds? In het FD worden twee redenen genoemd die voor mij doorslaggevend zijn waarom deze verplichting niet werkt. Ten eerste druist het in tegen de vrijheid van het ondernemerschap. Veel zzp’ers zijn juist voor zichzelf begonnen vanwege deze vrijheid. Ze willen zelf bepalen of en hoe ze sparen voor hun oude dag. Een verplicht pensioenfonds staat er haaks op. De tweede reden is dat de verplichte pensioenpremie te hoog wordt bevonden. Bovendien beweegt de hoogte van de premie te weinig mee met het wisselende inkomen van zzp’ers. De ene maand verdient een zzp’er veel, de andere keer wat minder of zelfs niks. Maar de hoge premie moet altijd betaald worden. Dat roept weerstand op.

Het voorbeeld van de schilders toont aan dat zzp’ers die niet mee willen doen aan een verplicht pensioenfonds – en dat zijn er nogal wat – altijd wel een manier vinden om er onderuit te komen. Hierdoor ontstaat er een oneerlijk speelveld. Zzp’ers die de hoge premies ontlopen kunnen een lager tarief vragen dan hun pensioenpremiebetalende concurrenten. De eerdergenoemde anonieme schilder geeft dit ruiterlijk toe. Het gevolg in de schildersbranche is dat er controleurs nodig zijn die schilders tegen wil en dank in het verplichte pensioenkeurslijf moeten duwen. Stel je eens voor hoe groot dat leger van controleurs moet zijn als de pensioenplicht geldt voor álle zzp’ers…

Mijn advies: schaf de pensioenplicht voor schilders af en voer het pensioenfonds voor andere zzp’ers niet in. Hoewel zzp’ers er goed aan doen te sparen voor later, moet dit niet verplicht gesteld worden. Leg die verantwoordelijkheid bij de zzp’ers zelf. Daarvoor zijn ze ondernemer geworden!

Paul den Ronden, Tentoo