"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Openstellen zakelijk netwerk essentieel voor zzp’ers

Zzp’ers helpen elkaar graag bij het vinden van nieuwe opdrachten. Netwerken is hierbij een onmisbaar middel. Zzp’ers stellen steeds vaker via social media hun netwerk voor elkaar open en delen ervaringen die ze hebben met opdrachtgevers en intermediairs.

Dat referenties uitwisselen, netwerken en goede bemiddeling steeds belangrijker is binnen de flexmarkt blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.224 zzp’ers in samenwerking met Yacht.

Uit het onderzoek blijkt dat ‘verbinden’ een belangrijke factor is voor zzp’ers. Veel zzp’ers (59,4%) komen aan opdrachten door middel van mond-tot-mond reclame. Daarnaast komt 41,6% voornamelijk aan opdrachten via een intermediair of marktplaats. Fysiek netwerken blijft, naast online netwerken, ook belangrijk voor zzp’ers. Bijna 4 op de 10 zzp’ers (38,3%) komen op die manier aan een nieuwe opdracht.

Openstellen netwerk
Het openstellen van (zakelijke) netwerken is erg belangrijk bij het genereren van nieuwe opdrachten. Enerzijds worden daar intermediairs voor ingezet (48,3%) en anderzijds worden social media kanalen gebruikt. Zo gebruikt ruim 4 op de 10 zzp’ers (41,4%) LinkedIn om elkaar op de hoogte te houden van nieuwe opdrachten. Ook via Twitter (25,5%), Facebook (25,2%) en WhatsApp (24,4%) worden veel tips, contacten en vacatures gedeeld.

Referenties: kwaliteit-boven-kwantiteit
Bij de aanmelding of inschrijving bij een intermediair zijn ervaringen van anderen (34,7%) bijna even belangrijk als de marge/kosten die de intermediair in rekening brengt (39,3%). Een kwart van de zzp’ers (25,4%) let ook op de namen van opdrachtgevers die genoemd worden. Referenties zijn dus essentieel voor zzp’ers, belangrijker dan het aantal opdrachten dat wordt aangeboden (21,6%) of het aantal zzp’ers die al ingeschreven staan (7,7%). Kwaliteit is voor zzp’ers belangrijker dan kwantiteit.

Eenmalige fee meest acceptabel
Zzp’ers blijven het meest letten op marges en kosten bij de keuze voor een (nieuwe) intermediair. Bijna 6 op de 10 zzp’ers (58,2%) vindt een eenmalige fee per match acceptabel als verdienmodel voor bemiddeling. Daarna volgt de marge per uur bij de opdrachtgever (41%) en de marge per uur bij de opdrachtnemer (31,3%). Momenteel werkt bijna de helft van de zzp’ers (49,4%) met een intermediair die rekent met een marge per uur. Hierbij wordt gemiddeld een marge van 6,3% gerekend, dit komt neer op een gemiddeld bedrag van €4,87 per uur. Een kleine groep (8,1%) werkt met een vast bedrag per uur. Opvallend is dat maar liefst 10,5% van de zzp’ers samenwerkt met een intermediair, waarvan de marge niet transparant/inzichtelijk is, terwijl transparantie juist zo belangrijk is voor zzp’ers.

Bron: ZZP Barometer, 30 augustus 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.