SLUIT MENU

AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2016-20183 augustus 2016

AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2016-2018

Download: > AVV CAO Metalektro HP 2016-2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Metalektro Hoger Personeel 2016-2018.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 augustus 2016, nr. 35630, onder UAW nr. 11778.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.