"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV: meer aandacht voor ernstig arbeidsongeschikten

UWV mag van het kabinet in 2016 en 2017 €24 mln spenderen aan begeleiding en re-integratie van ruim 20.000 langdurig en ernstig arbeidsongeschikte mensen.

Het budget is bedoeld voor mensen met wie de uitkeringsinstantie de laatste vijf jaar vrijwel geen contact heeft gehad, vanwege een beleid dat was gefocust op besparen, zelfredzaamheid en minimaal fysiek contact. “Het gevolg is geweest dat het merendeel heel lang niets van ons heeft gehoord. Je kunt je afvragen of dat juist is geweest”, zegt UWV Bestuurslid Fred Paling in het FD.

Persoonlijke benadering
UWV beoogt met een persoonlijke benadering dichter tot mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt te komen. Het betreft 80.000 mensen die voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Paling waarschuwt echter dat geen wonderen mogen worden verwacht van deze groep. “Sommigen zetten kleine stapjes. Ze hebben vaak niet alleen een medische beperking, maar ook een drankprobleem en schulden.”

Tussenrapportage
Uit een UWV-tussenrapportage over het tweede kwartaal blijkt dat de groep die voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is, lastig is te begeleiden en te re-integreren. Slecht 7 van 11.000 mensen die in 2011 arbeidsongeschikt werden, zijn sinds december weer in loondienst gegaan.

Bron: FD, 12 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.