"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Inspectie SZW: 5,5 mln euro boete in Horeca en Detailhandel

Inspectie SZW heeft 1.914 horecaondernemingen en 1.326 detailhandels onderzocht. In totaal is voor bijna 5,5 miljoen euro aan boetes opgelegd.

Omdat de Inspectie risicogericht werkt is het onderzoek niet representatief voor de hele sector.

Zie een overzicht van de resultaten uit 2014-2015

Illegale tewerkstelling, onderbetaling en te lang werken
Dat zijn de meeste overtredingen die de Inspectie SZW constateert.

Horeca
De horeca kent veel eenmanszaken of zaken met weinig personeel. Door de economische situatie staat de sector onder druk en is de concurrentie groot. Er zijn de afgelopen jaren 1914 horecabedrijven geïnspecteerd en in 441 gevallen werden één of meer overtredingen geconstateerd.

In totaal werden 911 overtredingen geconstateerd. De meeste, 405, betrof het overtreden van de Arbeidstijdenwet. Een goede tweede was het laten werken van mensen die hier op grond van de Wet arbeid vreemdelingen niet mogen werken, in totaal 401. Het gaat dan om werknemers van buiten Europa die hier alleen mogen werken als de werkgever daarvoor de juiste vergunning heeft. In de horeca is het aantal illegaal tewerkgestelden Chinezen al sinds jaar en dag zeer hoog. Andere nationaliteiten zijn Egyptische, Turkse, Indiase en Pakistaanse. Het boetebedrag in de horeca voor de geconstateerde overtredingen bedroeg bijna 3,5 miljoen euro.

Detailhandel
In de detailhandel werden wellnessinstituten, avondwinkels, naaiateliers, bakkers en markten gecontroleerd. Ook dit is een sector met veel eenmanszaken of zaken met weinig personeel. Er zijn de afgelopen jaren 1326 bedrijven geïnspecteerd en in 298 gevallen werden één of meer overtredingen geconstateerd. In totaal werden 471 overtredingen geconstateerd. Ook hier scoorde het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen hoog, te weten 310 overtredingen. Hier gaat het vooral om illegale werknemers van Indiase, Marokkaanse en Turkse afkomst. De Arbeidstijdenwet werd 70 maal overtreden. De Inspectie constateerde 36 keer een overtreding van Wet minimumloon en vakantietoeslag. Het boetebedrag in de detailhandel bedroeg 2 miljoen euro.

Bron: Rijksoverheid, 5 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.