"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Wet DBA is game changer’

Anne Meint Bouma (Brainnet) beschrijft in zijn column overeenkomsten tussen de impact van het Bosman-arrest en de Wet DBA op de machtsverhoudingen binnen de respectievelijke speelvelden.

Het Bosman-arrest was een belangrijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarbij Belgisch voetballer Jean-Marc Bosman in het gelijk werd gesteld om na afloop van zijn contract zonder hinder van een transfersom te mogen tekenen bij een andere club. De uitspraak uit 1995 heeft de machtspositie van spelers ten opzichte van clubs sindsdien in grote mate versterkt.

De vergelijking
Bouma schetst twee overeenkomsten:

  1. De zzp’er denkt net als Bosman vrij te zijn in zijn rol (als eigen ondernemer), maar kan desondanks door de Belastingdienst gekenmerkt worden als werknemer, met alle financiële en persoonlijke gevolgen van dien;
  2. Zowel het Arrest als de Wet DBA zijn ‘game changers’ in termen van machtsverschuiving. Het Bosman-arrest heeft de machtsposities van spelers versterkt ten opzichte van voetbalclubs, terwijl de Wet DBA de machtspositie verschuift naar de Belastingdienst.

Bron: ZZP Barometer, 8 juni 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.