"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Cao met reparatie seizoenarbeiders WWZ


Donderdag 9 juni is er overeenstemming bereikt over de cao Open Teelten.

Op zich is dat niet zo bijzonder. Wat deze cao wél bijzonder maakt, is het feit dat hierin bepalingen zijn opgenomen over de ketenbepaling, waardoor er veel meer mogelijkheden ontstaan voor seizoenarbeiders.

De WWZ grenzen
Voor de ketenbepaling geldt sinds de Wet Werk en Zekerheid een onderbrekingstermijn van 6 maanden om weer met een schone lei te kunnen starten om niet na 3 contracten een werknemer in vaste dienst te moeten nemen.

Reparatie in de cao
In het gesloten akkoord voor de nieuwe cao Open Teelten, die 1 juli 2016 ingaat, is deze onderbrekingstermijn teruggebracht naar 3 maanden. Dit betekent dat na 3 contracten een onderbreking van 3 maanden voldoende is, om de tijdelijke medewerkers opnieuw een tijdelijk contract aan te kunnen bieden, zonder dat dit leidt tot een vast contract.

Er zullen zeker meer cao’s gaan volgen waar deze bepaling in opgenomen gaat worden.

Bron: Henk Geurtsen, Flex-Experts

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.