"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

VVD tegen hervorming EU-Detacheringsrichtlijn

VVD heeft zich woensdag in een debat in de Tweede Kamer tegen de kabinetswens voor een nieuwe EU-detacheringsrichtlijn gekeerd.

De volkspartij verwacht dat de hervormingen van eurocommissaris Marianne Thyssen werk zal vernietigen en bedrijven opzadelt met een enorme administratieve last. Het argument dat oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden moet worden gestopt is volgens Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn niet overtuigend.

Voorstanders
De partijen PvdA, CDA, SP en D66 onderschrijven het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ en zijn voorstander van een strengere detacheringrichtlijn. Over de maximale duur van detacheren en het intreden van sociale zekerheidspremies zijn de meningen verdeeld. SP wil dat al ‘vanaf dag 0’. CDA en PvdA vinden dat de termijn op een half jaar begrenst moet worden in plaats van de door Thyssen voorgestelde twee jaar.

Bron: FD, 13 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.