"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2016-2017


13 april 2016

Naam
CAO Voortgezet onderwijs
CAO VO

Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2016-2017
> Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2016-2017

Looptijd
1 juli 2016 tot 1 oktober 2017

Loonsverhogingen
De in 2015 door de VO-raad aan de leden geadviseerde en door hen uitbetaalde loonsverhogingen zullen in de nieuwe salaristabellen worden verwerkt. Ook zullen in 2016 de salarissen van leraren en ondersteunend personeel in het VO met 3% stijgen. In april 2017 wordt een eenmalige uitkering van 500 euro toegekend.

Arbeidsvoorwaarden
Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten.

Bron: VO Raad, 12 april 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.