SLUIT MENU

Rechter verbiedt Cyprusroute voor uitzendkrachten

De rechtbank van Amsterdam heeft de constructie verboden waarbij uitzendkrachten in de Transportsector via de ‘Cyprusroute’ in Nederland aan het werk worden gezet en afdracht van sociale lasten in Nederland wordt omzeild.

Het uitzendbedrijf in Cyprus had hierover een zaak aangespannen tegen de Sociale Verzekeringsbank. FNV heeft zich enkele jaren geleden geweerd tegen de Cyprusroute, lees meer

Zie het vonnis

“Vrachtwagenchauffeurs die via een Cypriotisch bedrijf voor Nederlandse transportbedrijven rijden, vallen onder de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving en niet onder die van Cyprus. Het gaat om de feitelijke situatie, niet om die zoals die op papier (in overeenkomsten) is vastgelegd. Het Cypriotische bedrijf is geen zuivere ‘brievenbusfirma’, want er werkt personeel op Cyprus, maar dat is niet beslissend. Gekeken moet worden naar de feitelijke gang van zaken met betrekking tot de chauffeurs. De chauffeurs rijden niet op Cyprus. De chauffeurs vielen aanvankelijk onder de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Vanaf het moment dat zij in dienst traden bij het Cypriotische bedrijf is er feitelijk niet echt iets veranderd: de Nederlandse transportbedrijven, waar de chauffeurs aanvankelijk in dienst waren, zijn ook na de overdracht van het personeel feitelijk sturend gebleven. Het Cypriotische bedrijf is er weliswaar als contractpartner bij gekomen, maar dat heeft niet tot een andere uitvoering van werkzaamheden geleid. Het Cypriotische bedrijf gaat ook niet over de chauffeurs: de transportbedrijven zijn degenen die beslissen over werving en ontslag van de chauffeurs.”

Bron: Rechtspraak.nl, 25 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.