"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelaarsakkoord CAO Provincies 201624 februari 2016

Naam
CAO Provincies

Akkoord CAO Provincies 2016
> Onderhandelaarsakkoord CAO Provincies 2016

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van een jaar: 1 januari 2016 tot 1 januari 2017.

Loonsverhogingen
– 2,2% loonsverhoging per 1 april 2016;
– € 300 eenmalige uitkering in april 2016.

Arbeidsvoorwaarden
• De minimum schaalbedragen van schaal 1 t/m 4 en het maximum schaalbedrag van shcaal 1 zijn aangepast.
• Daarnaast hebben vakbonden en provincies afgesproken een onderzoek in te stellen naar de externe inhuur door provincies.
• Ook worden tijdens de looptijd van deze CAO een aantal afspraken uit de vorige CAO afgerond en afspraken gemaakt op basis van de evaluatie van het belonings- en beoordelingssysteem bij de provincies.
• Er ia een lagere pensioenpremie afgesproken, waardoor 1,4 procent loonruimte vrijvalt.

Bron: CNV Overheid, 23 februari 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.