"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgevers weigeren bodemtarief voor zzp’ers

De plannen van FNV en CNV om via cao’s een bodemtarief voor zelfstandigen vast te leggen worden door werkgevers geweigerd, omdat dat in strijd zou zijn met de mededingingsregels.

Werkgeversorganisatie AWVN maakte dit 15 januari bekend in de Nota arbeidsvoorwaarden 2016.

De vakbonden FNV en CNV wilden dit jaar juist hoog inzetten op een bodemtarief voor zelfstandigen via cao’s, met de bedoeling oneigenlijke concurrentie te voorkomen en een aanvaardbaar bestaansminimum te garanderen voor zelfstandigen.

Tariefafspraken ongeoorloofd
AWVN beroept zich op uitspraken van het Hof in Den Haag en het Europese Hof van Justitie, waarin wordt gezegd dat tariefafspraken alleen geoorloofd zijn voor schijnzelfstandigen, die een gezagsrelatie hebben met hun opdrachtgever.

Zzp-belangenorganisaties verzetten zich eerder ook al tegen het idee van de vakbonden voor collectieve tariefafspraken. Dwingende afspraken ondermijnen het vrije ondernemerschap van zelfstandigen, zo is hun  standpunt.

Bron:  AWVN, 15 januari 2016, FD, 15 januari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.