"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onzekerheid over effect verhoging minimumjeugdloon

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vandaag de werkgelegenheidseffecten voor jongeren als gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon gepubliceerd in een notitie.

Het CPB voerde hier onderzoek naar uit, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Risicovolle verhoging
De notitie stelt dat de werkgelegenheid van jongeren daalt met maximaal 0,4 procent wanneer het minimumjeugdloon met 1 procent wordt verhoogd. Er is echter onzekerheid over de werkelijke effecten van een mogelijke verhoging. “De onzekerheid over de effecten is groot. Verhoging van het wettelijk mininumjeugdloon draagt het risico in zich dat de internationaal gezien lage jeugdwerkloosheid zal stijgen”, aldus het CPB.

Effect op werkgelegenheid
Afschaffing van het minimum jeugdloon voor 21- en 22-jarigen verlaagt de werkgelegenheid voor deze groep met ongeveer 5%, ofwel 15.000 personen. Het verlies aan werkgelegenheid voor 15- tot en met 20-jarigen schommelt in de doorgerekende varianten tussen de 1 en 20 procent. Uitgedrukt in personen zou dit gaan om vijfduizend tot 120.000 jongeren.

Bron: CPB, 21 januari 2016 en NU, 21 januari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.