"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen


Minister Asscher wil het boetebeleid rondom de Wet arbeid vreemdelingen wijzigen.

Dat blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer over een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de redelijkheid van het boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen (Wav) in een zaak waarin een boete was opgelegd aan een werkgever wegens het illegaal tewerkstellen van een vreemdeling.

Bron: Rijksoverheid, 29 oktober 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.