"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group Q3 2015 omzet +30%

DPA Group N.V. realiseert verdere groei in derde kwartaal 2015

Hoofdpunten derde kwartaal 2015:
• Omzet met 30,7% gestegen naar 27,0 miljoen euro
• Genormaliseerde brutowinst met 36,0% gestegen naar 7,2 miljoen euro (26,8% van de omzet)
• EBITDA met 50,8% gestegen naar 2,1 miljoen euro
• Nettowinst van 0,3 miljoen euro

Kerncijfers

DPA Group kerncijfers Q3 2015

Eric Winter, CEO van DPA:
“DPA laat een sterk kwartaalresultaat zien, zowel autonoom als op basis van acquisities. De EBITDA steeg met meer dan 50 procent, wat mede te danken is aan de verbeterde brutomarge en kostenstructuur. We zijn erg trots dat we de interim activiteiten van ConQuaestor hebben kunnen toevoegen aan DPA, naar verwachting zullen deze activiteiten binnen enkele maanden geïntegreerd zijn in de DPA organisatie. We zijn vol vertrouwen over de resultaten over het jaar als geheel en blijven onverminderd investeren in de kennis en kunde van onze professionals en de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Resultaten in het derde kwartaal van 2015
De omzet van DPA is in het derde kwartaal van 2015 gestegen tot 27,0 miljoen euro ten opzichte van 20,7 miljoen in het derde kwartaal van 2014. De omzetstijging van 30,7% is deels afkomstig van het vorig jaar overgenomen Fagro, dat met ingang van 1 september 2014 is geconsolideerd, en het op 22 april 2015 overgenomen SOZA XPERT. Daarnaast is ten opzichte van het derde kwartaal van 2014 een autonome omzetstijging gerealiseerd van 11%. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 7,2 miljoen euro (derde kwartaal 2014: 5,3 miljoen). De brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten is gestegen naar 26,8% (derde kwartaal 2014: 25,8%).

Autonome groei
Per 30 september 2015 waren 1.224 directe en indirecte medewerkers in loondienst bij DPA. De verhouding directe versus indirecte medewerkers is verbeterd naar 7,3 (ultimo 2014: 6,7). De door eigen professionals gerealiseerde omzet is in het derde kwartaal van 2015 autonoom gestegen met 18% ten opzichte van het derde kwartaal van 2014. De inzet van zelfstandige professionals is in het derde kwartaal verder teruggebracht: 16% van de gerealiseerde uren is ingevuld door zelfstandige professionals (derde kwartaal 2014: 19%).

De operationele kosten stegen met 31% naar 5,2 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de consolidatie van acquisities (derde kwartaal 2014: 4,0 miljoen). De EBITDA ( resultaat voor aftrek rente, belasting, afschrijving, amortisatie en bijzondere/eenmalige kosten) bedraagt 2,1 miljoen (derde kwartaal 2014: 1,4 miljoen). De nettowinst bedraagt 0,3 miljoen (derde kwartaal 2014: 0,3 miljoen).

Overname interim activiteiten ConQuaestor
Op 23 september 2015 nam DPA de interim finance activiteiten over van ConQuaestor. Dit betreft 110 zelfstandige en interim professionals, die een omzet genereren van circa 14 miljoen euro. Deze activiteiten zijn met ingang van 1 oktober geconsolideerd. Ten aanzien van de consultancy-activiteiten van ConQuaestor is afgesproken dat de mogelijkheid van een strategische samenwerking in een latere fase nader bestudeerd zal worden.

ConQuaestor staat sinds de oprichting in 2004 bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige, specialistische dienstverlening in finance en control. De overgenomen activiteiten zijn operationeel samengevoegd met de activiteiten van Fagro en onder het Fagro-management gebracht. Het merk ConQuaestor blijft bestaan en wordt gepositioneerd in het westen van Nederland, complementair aan Fagro, dat een sterke marktpositie in het zuiden en oosten van het land heeft opgebouwd.

Bron: DPA Group, 9 november 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.