"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelaarsakkoord CAO HIDHA 2014-20177 augustus 2015

CAO Hidha
Ook bekend als: CAO Huisarts in dienst bij huisarts

Download Onderhandelaarsakkoord CAO HIDHA 2014-2017
> Onderhandelaarsakkoord CAO HIDHA 2014-2017

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 april 2014 tot en met 30 juni 2017.

Loonmutaties
Afgesproken is een salarisverhoging per 1 juli 2015 van 2,5 procent. Ook gaat de eindejaarsuitkering omhoog met 0,75 procent. Per 1 januari 2016 gaan de salarissen met 0,25 procent omhoog, gevolgd door een verdere verhoging met 1,25 procent op 1 juli 2016. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,25 procent plaats.

Arbeidsvoorwaarden
– Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Salarisrichtlijn LAD en wordt de Cao Hidha de enige norm voor de arbeidsvoorwaarden van de hidha;
– Per 1 januari 2016 wordt het dagvenster verruimd naar 07.00 uur tot 20.00 uur;
– Per 1 januari 2016 wordt stapsgewijs de duur en opbouw van de WW afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden. In de Stichting van de Arbeid is afgesproken dat hiervoor een reparatiemaatregel komt in de vorm van een private verzekering. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat gedurende de looptijd van deze cao er geen werknemerspremie voor de reparatie van het derde WW-jaar wordt geheven;
– Aan de huidige afspraken over aansprakelijkheid is toegevoegd dat de werkgever ook in geval van strafrechtprocedures voorziet in een adequate rechtsbijstandverzekering.

Bron: LHV, 3 augustus 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.