"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Uitgeverijbedrijf 2015-201713 juli 2015

CAO Uitgeverijbedrijf
De CAO Uitgeverijbedrijf is de rechtsopvolger van de volgende CAO’s:
– CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf t/m 31 december 2014
– CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf t/m 31 december 2014
– CAO voor Dagbladjournalisten t/m 31 december 2014
– CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten t/m 31 december 2014
– CAO voor Opinieweekbladjournalisten t/m 31 december 2014
– CAO voor Vaktijdschriftjournalisten t/m 31 december 2014

Download Onderhandelingsresultaat Uitgeverijbedrijf 2015-2017
> Onderhandelingsresultaat CAO voor het Uitgeverijbedrijf 2015-2017

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 28 februari 2017.

Loonmutaties
1% per 01-07-2015

Arbeidsvoorwaarden
– Het PKB wordt ingevoerd per 1-01-2016. Het basisbudget van het PKB is vastgesteld op 10% van het bruto maandsalaris.
– Bij de basisbepalingen wordt de afspraak opgenomen dat in afwijking van de Algemene Wet Arbeid en Zorg geldt dat ten aanzien van het kortdurend zorgverlof (per jaar maximaal 10 dagen) de eerste vijf dagen worden vergoed tegen een doorbetaling van 100% van het ongemaximeerde dagloon en de overige vijf dagen worden vergoed tegen een doorbetaling van 70% van het maximum dagloon.
– Scholing. Gedurende de looptijd van de cao wordt door werkgevers 1% van de loonsom, berekend over het ongemaximeerde sociaal verzekeringsloon, beschikbaar gesteld om op individuele basis te investeren in opleiding om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Bron: Uitgeverijbedrijf, 8 juli 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.