"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FNV: ‘gelijk speelveld nodig’

De FNV wil dat er een gelijk speelveld voor zzp’ers komt en dat voor werk dat structureel is, arbeidscontracten de norm zijn.

Opdrachtgevers huren zzp´ers veel te goedkoop in, vindt Ton Heerts.

“Als mensen zelf kiezen voor zelfstandig ondernemerschap is daar natuurlijk niets op tegen. Maar als zzp de norm wordt zoals de VVD wil, glijden we af naar een samenleving waarin niemand zeker is of hij de volgende dag nog werk heeft.”

“Als alles overgelaten wordt aan de vrije markt, als werknemers alleen als kostenpost gezien worden waarop bezuinigd moet worden, dan gooi je 100 jaar strijd voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving weg.” De schuld ligt bij de opdrachtgevers. Zij huren goedkope zzp’ers in, en zorgen daarmee voor verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt (zie de Volkskrant: verdringing in de pakketbezorging).

“Zzp’ers krijgen in toenemende mate werk dat structureel is. Opdrachtgevers wentelen alle risico’s als pensioen, ziekte en werkloosheid af: de zzp’er lost het zelf maar op. Mede door de zelfstandigenaftrek zijn zzp’ers heel goedkoop voor opdrachtgevers. Zo worden opdrachtgevers verder verleid werknemers in te wisselen voor zzp’ers. Door de zelfstandigenaftrek betaalt een zzp’er met een winst van 24.000 euro 8 procent belasting, een werknemer met hetzelfde inkomen betaalt 24 procent. De zelfstandigenaftrek is daarmee een indirecte subsidie aan werkgevers die hun verantwoordelijkheid weigeren te nemen en er miljarden euro’s beter van worden. Dat, terwijl de staat belastinginkomsten derft.”

Mensen met werk moeten een normaal inkomen verdienen met de rechtsbescherming van een arbeidsovereenkomst. Ton Heerts: “Als mensen zelf kiezen voor zelfstandig ondernemerschap is daar natuurlijk niets op tegen. Ik weet ook, dat behoorlijk wat zzp’ers ook graag meer vastigheid willen.”

Arbeidskorting in plaats van zelfstandigenaftrek
“De FNV wil een gelijk speelveld: gelijke betaling voor gelijk werk, ongeacht de (contract)vorm. Dat betekent hogere tarieven voor zelfstandigen – zo kan een zzp’er zich ook verzekeren. Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen werknemers en zelfstandig ondernemers zodat schijnzelfstandigheid kan worden bestreden. Zelfstandigenaftrek kan mogelijk langzaam maar zeker worden ingewisseld voor arbeidskorting.”

Bron: FNV, 9 juni 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.