"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Zoektocht naar stage steeds lastiger

Bijna de helft van de studenten heeft veel moeite met het vinden van een stage.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Nationale Stagemonitor van Laurens Simonse Groep die dit jaar voor de 8e keer is gehouden. Voor het onderzoek zijn 1.700 studenten, bedrijven en scholen ondervraagd. Opvallend is dat allochtone studenten meer moeite hebben met het vinden van een stage dan autochtone studenten.

> Stagemonitor 2015

Volgens Laurens Simonse, directeur van Laurens Simonse Groep, is het zorgwekkend dat studenten steeds meer moeite hebben met het vinden van een stage. “We zien dat vooral afstudeerders met hun handen in het haar zitten. De afstudeercriteria vanuit school worden als probleem ervaren maar ook bedrijven maken het studenten soms lastig. Studenten ervaren dat bedrijven liever werken met meewerkstagiairs dan afstudeerders.”

Etniciteit speelt een grote rol
Allochtone studenten hebben het nog zwaarder dan autochtone studenten. Zo moet meer dan de helft meer dan zes sollicitaties sturen voordat zij worden aangenomen (Autochtonen 34%). Ook tijdens hun stage lopen ze tegen meer problemen aan dan autochtone stagiairs. Ze krijgen gemiddeld minder stagevergoeding en een lager eindcijfer dan hun medestudenten uit Nederland. “Etniciteit zou geen rol moeten spelen in het leerproces van alle studenten. Het is spijtig om te zien dat de naam die je draagt of hoe je eruit ziet zelfs in 2015 nog van invloed is”, aldus Simonse.

Problematiek verschilt per studie
Vooral commerciële en bedrijfskundige studenten ervaren de meeste weerstand bij het vinden van een stage. ICT studenten daarentegen hebben het het makkelijkst: slechts 26% geeft aan problemen te hebben op dit gebied. “Je ziet hierin de tweedeling op de arbeidsmarkt heel erg terug komen, IT-ers en technici zijn niet aan te slepen, terwijl mensen van de overige studies zeer lastig aan een baan komen”.

Te weinig inzicht in eigen capaciteiten
Studenten hebben zelf ook een troef in handen. “Intensiever zoeken. Voor deze jonge doelgroep is een stage vaak de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Ze zijn nog onwetend over wat hen te wachten staat en stellen zich vaak te afwachtend op in een sollicitatie”, geeft Simonse aan. 40% van de studenten voert gemiddeld maar 1 sollicitatiegesprek en meer dan de helft doet maximaal 4 sollicitaties de deur uit.

Dag van de stagiair
StudentenBureau, onderdeel van Laurens Simonse Groep, neemt jaarlijks het initiatief voor de landelijke ‘Dag van de Stagiair’. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de stagiaire. Kijk op:www.dagvandestagiair.nl.

Bron: Laurens Simonse Groep, 21 mei 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.