"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Regeling UWV ontslagprocedure

Regeling UWV ontslagprocedure
De regeling UWV ontslagprocedure bevat nadere regels over de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij te hanteren termijnen.De Regeling UWV ontslagprocedure bevat onder andere regels over:

  • de indiening van een verzoek om toestemming voor ontslag;
  • de reactietermijnen voor werkgevers en werknemers;
  • de betrokkenheid van de ontslagadviescommissie (alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als betrokkenheid noodzakelijk is);
  • het niet verlenen van toestemming voor ontslag bij het bestaan van een opzegverbod.

Bron: Staatscourant (nr 12688), 11 mei 2015 en Rijksoverheid

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.