"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Zelfstandige Klinieken 2015-20164 mei 2015

Naam
CAO Zelfstandige Klinieken

Download Principeakkoord CAO Zelfstandige Klinieken 2015-2016
> Principeakkoord CAO Zelfstandige Klinieken 2015-2016

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 december 2016.

Loonmutaties
Een structurele loonsverhoging van 1 % op 1 januari 2016 en van 0,5 % op 1 juli 2016.

Arbeidsvoorwaarden
– Het systeem van automatisch toekennen van periodieke salarisverhoging wordt geschrapt uit de cao ZKN. Het besluit over de toekenning van de periodiek wordt afhankelijk van de beoordeling van medewerker.
– De vakantietoeslag wordt berekend over de feitelijk genoten maandsalarissen over de periode juni – mei in plaats van over 12 maal het maandsalaris van de maand mei.
– De normale arbeidsduur voor een fulltime arbeidsovereenkomst wordt in de cao ZKN vastgesteld op gemiddeld 40 uur per week in plaats van gemiddeld 36 uur per week.
– Eventuele minuren in de jaarurensystematiek vervallen eenmaal per jaar (in plaats van tweemaal per jaar).
– Werknemers hebben recht op kort volledig betaald (zorg)verlof (max. 5 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband, parttime naar rato) om in bijzondere persoonlijke omstandigheden de noodzakelijke voorzieningen te treffen.
– De wachtgeldregeling vervalt met ingang van 1 april 2015.

Bron: AVV, 13 april 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.