SLUIT MENU

Overheid loost zelf ook flexwerkers

De overheid probeert zelf ook onder de nieuwe Flexwet (Wet werk en zekerheid) uit te komen die tijdelijke werknemers per 1 juli meer zekerheid moet geven.

Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zetten tientallen uitzendkrachten op straat die in aanmerking komen voor een vaste baan, meldt de Volkskrant.

Maarten Post, CNV: ‘Het verschuiven van vast naar flexibel werk is een trend die al langer gaande is, maar die wordt door de nieuwe wet versterkt.’ Hij baseert zijn indruk op de eerste tweehonderd klachten die zijn binnengekomen bij het meldpunt van vakbond CNV.

‘Maak er maar een lange vakantie van’
Veel werkgevers ontslaan flexkrachten. Melders geven aan dat ze over zes maanden terug mogen komen. ‘Maak er maar een lange vakantie van, dan heb je wat meer tijd voor de tuin’, zo krijgen flexwerkers te horen. Lees meer

Bron: Volkskrant, 6 mei 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.