"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Bloemisten 2015-20174 mei 2015

CAO-naam
CAO Detailhandel in Bloemen en Planten

Download Akkoord CAO Bloemisten 2015-2017
> Onderhandelaarsakkoord CAO Bloemisten 2015-1017

Looptijd
Looptijd onbekend

Loonmutaties
– Per 1 december 2015 krijgen medewerkers in de branche een eenmalige uitkering van ½ % van het jaarsalaris
– Per 1 juli 2016 komt in alle salarisschalen (behalve de laagste schaal) een extra salaristrede erbij van 1,5%. Dit houdt in dat er meer tredes komen binnen een salarisschaal. Medewerkers die al in de hoogste trede zitten en normaal gesproken geen jaarlijkse periodieke verhoging meer krijgen, kunnen nu dus toch per 1 juli 2016 een extra stap maken van 1,5%.
– Per 1 januari 2017 gaan alle salarissen in het functiegebouw met 1 % omhoog.
– Per 1 juli 2017 kunnen medewerkers naar de volgende salaristrede, tenzij je al aan het maximum van de schaal zit. Deze stap maak je op basis van het jaargesprek dat met deze cao wordt ingevoerd.

Arbeidsvoorwaarden
– Er komt een jaarlijks gesprek met je werkgever waarin het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en de planning voor het komende jaar wordt besproken. Aan de hand van een checklist wordt je functioneren beoordeeld.
– Een salarisstap wordt niet meer automatisch gegeven, maar wordt afhankelijk van het functioneren.
– Er komen nieuwe functiebeschrijvingen omdat de oude functiebeschrijvingen erg verouderd waren.
– De feestdagentoeslag en nachttoeslag blijven, maar de andere toeslagen worden minder of zullen vervallen. Nieuwe medewerkers krijgen lagere toeslagen.
– Het systeem van de zondagstoeslag verandert. Aan het begin van het jaar geeft een medewerker zelf aan hoeveel zondagen hij of zij wil werken. Afhankelijk daarvan krijgt men een bepaald percentage bovenop het loon. Dit kan oplopen van 0,5% tot 3,5% bovenop je maandloon afhankelijk van hoeveel zondagen wordt gewerkt. Voor luchthavens en stations gelden andere regels.
– Bij luchthavens en stations gaat vanaf 1 mei een zondagstoeslag van 50% gelden voor nieuwe medewerkers. Uiteraard worden bestaande medewerkers gecompenseerd met een verhoging van hun basisloon, zodat niemand er op achteruit gaat.
– In de nieuwe cao krijgen medewerkers de keuze om de vakantietoeslag jaarlijks of maandelijks uit te laten betalen.
– Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid om (maximaal) vier extra vakantiedagen te kopen.

Bron: AVV, 1 mei 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.