"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Belastingdienst fout in premieloon 2013


De Belastingdienst heeft op 30 april brieven gestuurd naar werkgevers over een ontbrekende premieloonsom over de maand oktober 2013 van 2013.

Bij het vaststellen van de gedifferentieerde premies voor de werkhervattingskas 2015 is als uitgangspunt een verkeerd premieloon over 2013 gebruikt.

Zie ook UWV premienota Whk 2015

Bron: Belastingdienst, april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.