"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vebego en UWV: uitkeringsgerechtigden aan het werk

Door een samenwerking tussen Vebego en UWV zijn de afgelopen vier jaar ruim 800 mensen met een uitkering aan de slag geholpen.

De twee partijen tekenden midden in de crisis een convenant om de werkgelegenheid te stimuleren en mensen met een moeilijke arbeidsmarktpositie kansen te bieden binnen een van de bedrijven van Vebego. Die samenwerking is succesvol gebleken, omdat 806 uitkeringsgerechtigden de afgelopen jaren aan de slag zijn gegaan via Vebego, waaronder vele jongeren, 55-plussers en Wajongers.

In januari 2011 is familiebedrijf Vebego, dat een van de grootste dienstverleners is van Nederland, een pilot gestart met UWV in Limburg en Midden- en Oost Brabant. Deze pilot is in 2012 voortgezet en landelijk uitgerold. Alle bedrijven van Vebego en haar partners kunnen sindsdien gebruik maken van het convenant en de diensten die daar onder vallen. Vebego en UWV streven beide naar duurzame inzetbaarheid, een plaatsing wordt dan ook pas meegeteld na het doorlopen van de proeftijd.

Bron: Vebego, 14 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.