"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eindbod CAO LEO 2014-20155 april 2015

CAO LEO
CAO Loonwerk
CAO Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen

Eindbod CAO LEO 2014-2015
> Eindbod CAO LEO 2014-2015

Looptijd
Een looptijd van anderhalf jaar, van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015.

Loonsverhogingen
De loonsverhoging is 1,75% met ingang van 1 april 2015 en een éénmalige bedrag van € 175,- bruto (voor wie hiervoor in aanmerking komt, zie volledige tekst eindbod).

Arbeidsvoorwaarden
– Onkostenvergoedingen. Werkgevers zijn bereid om deze onkosten te indexeren conform de notitie van Actor;
– CAO partijen werken gedurende de looptijd van de CAO voorstellen (in combinatie) uit over de nieuwe ketenbepaling (art 7: 668a lid 5 BW) en over de reparatie van de inkorting van de wettelijke duur van de WW van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden middels regelingen bij CAO (zie voor het tweede onderdeel ook de brief van de Stichting van de Arbeid van 11 juli 2014 over de aanvullende verzekering opbouw duur WW in CAO’s. CAO partijen vragen het bestuur van Colland Arbeidsmarkt (CAM) te onderzoeken of aansluiting bij het Nationale Private Aanvullende WW-fonds de meest voor de handliggende optie is;
– De loonbetaling op de schooldag vervalt voor nieuwe instroom van BBL-leerlingen vanaf schooljaar 2015-2016. Als gevolg hiervan vervalt eveneens de subsidiëring. De voor deze subsidie gereserveerde premieopbrengsten zullen worden aangewend ter financiering van het T-rijbewijs. Er zullen nadere afspraken worden gemaakt om de financiering (eventuele ontstane overschotten of tekorten) te monitoren.
– Participatiewet. De cumelasector staat open voor het opnemen van werknemers uit de doelgroepen die de overheid heeft benoemd. Daartoe wordt de WML opgenomen in de CAO. In het voorwoord zullen we opnemen dat we er naar streven 100 arbeidsplaatsen middels deze doelgroepen in te vullen. Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om werkenden in de sector.

Bron: CNV Vakmensen, 17 maart 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.