"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Beschikking geen loonheffing (BGL) na kritiek ingetrokken

| Beschikking geen loonheffing | BGL |


Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft zijn plan voor een nieuwe arbeidsverklaring (BGL) voor zzp’ers ingetrokken.

Hij heeft hiertoe besloten na uitvoerig overleg met werkgeversorganisaties, vakbonden en ZZP-organisaties.

De BGL (Beschikking Geen Loonheffing) was bedoeld voor betere handhaving op schijnzelfstandigheid en om werkgevers medeaansprakelijk te maken. Volgens werkgevers- en werknemersorganisaties schoot het plan zijn doel voorbij. Zij voorzagen te grote administratieve lasten.

Vandaag, maandag 20 april presenteert Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer een breed gedragen alternatief, dat de afgelopen drie maanden met inbreng van de sociale partners tot stand kwam en per 2016 in werking moet treden. In dit plan is meer ruimte voor sectorspecifieke afspraken en maatwerk, ook de administratieve rompslomp is minder groot.

Bron: FD, 20 april 2015, zie ook het achtergrondinterview van FD

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.