"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Jumbo Distributie 2015-201627 maart 2015

CAO-naam
CAO Jumbo Distributiecentrum

Principeakkoord CAO Jumbo Distributie 2015-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd is een jaar, van 1 april 2015 tot 1 april 2016.

Loonmutaties
1,75 % per 15-06-2015

Arbeidsvoorwaarden
– De koudetoeslag is verhoogd naar € 0,27;
– De afbouwregeling voor ploegendienst is verbeterd;
– De afspraak over levensfasebewust personeelsbeleid uit de huidige cao blijft gehandhaafd, waarbij is afgesproken dat er een regeling vrije uren oudere medewerkers komt. Voor de oud-SuperdeBoer-mensen betekent dit dat voor hen de huidige regeling van kracht blijft totdat er overeenstemming is over een nieuwe regeling vrije uren oudere medewerkers.
– Er komt een scholingsbudget van € 500.000 jaarlijks om medewerkers d.m.v. scholing duurzaam inzetbaar te houden.

Bron: CNV Dienstenbond, 26 maart 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.