"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsakkoord CAO RET 2015-201626 februari 2015

CAO-naam
CAO RET

Onderhandelingsakkoord CAO RET 2015-2016
> Onderhandelaarsakkoord CAO RET 2015-2016

Looptijd
De looptijd van deze CAO is 12 maanden, nl. van 1 februari 2015 tot 1 februari 2016.

Loonmutaties
Per 1 februari 2015 zal een structurele loonsverhoging worden toegekend van 1,5 % voor alle werknemers.

Arbeidsvoorwaarden
– RET streeft er naar inhuur van externen te beperken en de komende jaren te werken aan verhoogde instroom van jongeren.
– Partijen zijn overeengekomen de verlaging van de pensioenpremie (0,8% van de loonsom) aan te wenden ten gunste van de medewerkers door de verhoging van de tegemoetkoming ziektekosten.
– Alle werknemers die na toepassing van de salarisverhoging als hierboven onder punt 2 genoemd en van de verhoging tegemoetkoming ziektekosten als hierboven onder punt 3 bedoeld, daarmee per 1 februari 2015 in totaal een loonsverhoging van minder dan € 900,– bruto per jaar hebben, ontvangen maandelijks een aanvulling op het salaris, waarmee ze in totaal (inclusief tegemoetkoming ziektekostenpremie) alsnog een loonsverhoging van € 900,– bruto per jaar (bij een fulltime dienstverband) ontvangen. Bij een deeltijddienstverband geldt een aanvulling naar rato.
– CAO-partijen bevestigen de afspraak uit het sociaal akkoord en in de Stichting van de Arbeid-brief van 11 juli 2014 om de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren door middel van een private aanvullende WW-uitkering, ingaande op het moment van de wettelijke wijzigingen.
– In het kader van de Participatiewet streeft RET er naar om de komende drie jaar ten minste 20 banen te realiseren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: FNV, 25 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.