"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FNV acties bij Dienst Landbouwkundig Onderzoek


FNV kondigt acties aan bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek.

Volgens de bond is er al twee jaar geen cao. Bij de universiteiten is wel een cao tot stand gekomen met een salarisverhoging van 3% en eenmalig € 350, maar het eindbod bij DLO bleef uiteindelijk 1,9%. Dit verschil vindt de FNV niet acceptabel. Een actiecomité gaat daarom acties voorbereiden.

Bron: FNV, 28 januari 2015

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.