"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eindbod CAO Bedrijfsverzorging: CNV wil opnieuw in gesprek

| Download CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten |


CNV heeft aanvullende vragen en wil graag garanties op meer comfort en zekerheden.

CNV heeft de volgende vragen aan de werkgevers:
– Er is een voorzichtige bereidheid om mee te denken in de toeslagen, maar het verschil dat wordt gemaakt tussen de verschillende groepen medewerkers wordt niet gesnapt.
– De idee van de werkgevers dat door afschaffen van de zaterdagtoeslag er veel meer uren werk wordt binnengehaald wordt in hoge mate betwijfeld. Dat dit een bijdrage zou kunnen zijn aan meer werkzekerheid blijkt (nog) nergens uit.
– De in het eindbod gehanteerde vernieuwingen vergen heel precieze beschrijvingen van de definities. De insteek van het eindbod suggereert ruimte voor speculatief handelen en dat gaat ten koste van het vertrouwen dat er in het bedrijf zou moeten zijn.
– De ruime beschrijving van de werkweek en het aantal ‘werk-dagen’ binnen de urenbank, levert vooralsnog geen bijdrage aan uren-zekerheid en (meer) regelcapaciteit bij de werknemers. Hoe wordt voorkomen dat je 7 dagen in de week werkt en dan nog te weinig uren bijdraagt aan de urenbank?
– De in het eindbod gestelde wijziging in de werkingssfeer moet juridisch kloppen en mogelijk zijn, anders moeten ze niet worden opgenomen.
– Duidelijk moet worden dat het niet de bedoeling is om de voordelen van twee cao’s aan elkaar te koppelen ten nadele van de werknemer of een sectorfonds.
– Ook moet duidelijkheid komen over de ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden en de wettelijke bepalingen rondom detachering.
– Op voorhand zal moeten worden getoetst dat de nieuwe cao door het ministerie van Sociale Zaken Algemeen Verbindend zal worden verklaard. Dan wordt het maar van te voren duidelijk of andere sectoren moeilijk kunnen gaan doen over de nieuwe cao BVD met haar veranderende werkingssfeer en detacheringsteksten.

Bron: CNV Vakmensen, 24 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.