"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Welten – detacheren en opleiden van financiële professionals

Bij Welten heb je regie over je carrière
“Wij gaan uit van de gelijke behandeling van onze professionals, ongeacht hun contractvorm. We investeren in hun ontwikkeling,” zegt directeur Cees Welten. Welten heeft circa 800 medewerkers in dienst. De Welten Campus is gevestigd in Vessem.

Welten.eu
Cees Welten

In 1992 begon Welten als opleidingsinstituut voor financiële professionals. Inmiddels komt 70% van de omzet uit detachering van financiële professionals en 30% uit opleidings- en klantcontactcentrumactiviteiten.

“Door het aantal ontslagen in de bancaire sector, neemt de behoefte aan flexibele inzet van financiële professionals toe,” aldus Welten. “Er is veel vraag naar interim professionals die op projectbasis ad hoc herstelwerk – onder druk van de AFM – bij banken en verzekeraars uit kunnen voeren. We zien daarnaast een enorme groei in de vraag naar hypotheek- en verzekeringsadviseurs.”

CAPTER – financieel klantcontact
Eind 2012 nam Welten financieel klantcontactspecialist CAPTER over. In het klantcontact zet CAPTER, naast de traditionele communicatiekanalen, steeds vaker moderne communicatiemiddelen in zoals videochat. De vestigingen in Nijmegen en Hilversum verhuizen in maart naar een nieuw onderkomen in Nijmegen.
CAPTER
“Ik verwacht dat er heel veel werk in de markt komt, dat buiten de Banken CAO moet worden uitgevoerd,” zegt Welten. “Er zullen veel bedieningsconcepten nodig zijn onder het mom van ‘execution only’. Hierbij weet de klant al wat hij wil en kiest ervoor zelf online een financieel product af te sluiten. Mocht de consument in dit traject wel advies nodig hebben, kan deze – bijvoorbeeld via de webcam – het advies inwinnen van een adviseur. Deze adviseurs voldoen aan de Wft-vereisten (Wet financieel toezicht). Ik voorzie dat CAPTER uiteindelijk ons grootste bedrijfsonderdeel wordt.”

Ontwikkeling centraal
“Detacheren zie ik ook als een ontwikkelingstool. Bij elke volgende opdracht wordt allereerst gekeken of de inhoud van de taak matcht met het ambitieniveau van de interim professional. Op die manier krijg je de beste vakman of -vrouw op de juiste plek. Daardoor ontwikkelen onze medewerkers zich en zijn ze ook trots op het feit dat ze bij Welten werken. Ze voelen zich aangesloten en gesteund door de organisatie.”

Gelijkwaardigheid
“In dit vak is het belangrijk dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt en stevig in je schoenen staat. Wie klanten adviseert over financiële producten moet nuchter en duidelijk kunnen communiceren. Daarmee voorkom je veel financiële misère. Want ook al maken we nog zoveel folders met uitleg en voorlichting over financiële producten, als het erop aankomt, wordt het niet gelezen. De meeste klanten gaan uit van wat hun adviseurs ze vertellen. Daarom ben ik geen voorstander van hiërarchie en verwelkom en stimuleer ik het kritisch meedenken van medewerkers. Dat past sowieso beter bij mijn manier van leidinggeven.”

Welten Campus, teambuilding

CEO voor een half jaar
In dat kader biedt Welten sinds 2011 iedere twee jaar een bijzondere stageplaats aan voor getalenteerde hbo/hbo+ studenten: CEO voor een half jaar. “Door intensief op te trekken met zo’n gemotiveerde en enthousiaste stagiair kan ik hem introduceren op allerlei niveaus en aspecten van de markt. Omgekeerd leer ik hoe hij dingen doet en naar kansen en problemen kijkt,” zegt Welten. “Dat geeft mij inzichten die ik zelf nooit zou verzinnen. Het helpt mij dan weer om bijvoorbeeld onze digitale opleidingsplatformen zo in te richten dat ze aansluiten bij de logica en het leerproces van de nieuwe generatie.”

Welten, verkiezing CEO stagiair

De eerste die – na het winnen van de challenge – als CEO voor een half jaar met hem optrok was Ivo Hopmans. De terugblik van Ivo Hopmans op zijn ervaringen geeft een goed beeld van de bijzondere stage.

De derde editie van de CEO Challenge op de Welten Campus vindt dit jaar plaats in het laatste weekend van mei. Dan dingen 30 studenten mee naar deze unieke stageplaats.

Opleidingen in kader van Wft
Eind december fuseerde Welten met opleidingsinstituut Dukers & Baelemans (Tilburg).

Er is een enorme hausse in de vraag naar opleidingen. Met de invoering van de aangescherpte eisen in het kader van de Wet financieel toezicht (Wft) moeten alle medewerkers met financieel klantcontact voor 1 januari 2016 over de vereiste Wft-diploma’s beschikken. De combinatie Welten en Dukers & Baelemans is de grootste speler in deze opleidingsmarkt. “Voor de opleidingsactiviteiten verwachten we daardoor een verdubbeling van de omzet in 2015.”

Welten, trainingsgroep

“De modules van onze opleidingen zijn ook online beschikbaar en worden ondersteund door tools en apps die het leren efficiënter maken. Hierdoor is de stof voor iedereen toegankelijk en volgt de cursist de leerroute die het best aansluit op zijn of haar leerbehoefte- en wensen.”

Internationaal
Welten oriënteert zich al geruime tijd op activiteiten over de grens. “In samenwerking met de Centrale Bank van Suriname hebben we opleidingsmodules ontwikkeld voor bankmedewerkers aldaar. De klassikale trainingen worden door onze collega’s verzorgd. Op dit moment zijn er gesprekken om ook de trainingen op de Antillen te verzorgen.”
Welten beschikt inmiddels over veel kennis en ervaring omtrent het inrichten van digitale opleidingsomgevingen. “Dit kan ook erg nuttig zijn voor andere sectoren. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden hiervoor buiten de financiële branche.”

“Wat betreft de Wft vereisten, verwachten we dat deze op termijn in heel Europa zullen gelden. De eisen zijn immers een uitvloeisel van Europese regelgeving. Op dat vlak hebben we een ruime voorsprong. We overwegen verdere uitbreiding van onze activiteiten in onder andere Duitsland. Ik zie onze markt alleen maar groeien.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.