SLUIT MENU

Staking bij PostNL in Arnhem


Medewerkers van een postsorteercentrum van PostNL in Arnhem staken dinsdagochtend.

De meer dan 200 medewerkers zijn het niet eens met een nieuwe werkwijze: ze krijgen voortaan alleen de uren uitbetaald die door PostNL zijn vastgesteld voor het werk.
De staking is een eigen initiatief, het wordt gesteund door vakbond FNV.

Bron: Omroep Gelderland, 26 januari 2015

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.