"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Source door rechter in gelijk gesteld – update

Source is door de rechtbank Arnhem in het gelijk gesteld inzake de vordering van 2 miljoen euro op Veglia Paree.

Source heeft executoriale maatregelen getroffen, maar dat heeft nog niet geleid tot betaling van de vordering.

Source eiste ook dat de bestuurder van Veglia Paree privé aansprakelijk wordt gesteld, maar die eis is afgewezen. Source heeft hoger beroep aangetekend, die procedure loopt nog.

Het uitblijven van betaling en het gebrek aan medewerking was reden de faillissementsaanvraag van Veglia Paree in te dienen bij de rechtbank te Zutphen. De rechtbank heeft daarop nu het faillissement uitgesproken en heeft een curator aangewezen.

De waardering van de vordering op Veglia Paree zal mede afhankelijk zijn van de uitkomsten van het onderzoek door de curator alsmede ook van de uitkomst van de hoger beroep procedure.
Voor de goede orde voegt Source toe dat deze kwestie dateert uit het verleden. De rechtszaak heeft volgens Source geen invloed op de huidige winstgevendheid of de liquiditeitspositie van Source.

Bron: Source, 20 januari 2015

Source Group opereerde in het verleden onder de naam AamigoO.


In een persbericht reageert Veglia Paree BV op dit bericht
Maarten Wienbelt (Veglia Paree BV) geeft naar aanleiding van het Source Group persbericht de volgende toelichting:

“Door Veglia Paree BV is bij voortduring actief informatie aan Source Group NV en aan Source Automation BV verstrekt over haar financiële positie; ook heeft zij toegang aangeboden tot haar administratie. Source Group NV noch Source Automation BV hebben daarvan gebruik gemaakt.

De claim van Source Automation BV van € 2.000.000,- is gebaseerd op de verwerving van Source Group NV en de betalingen gedaan aan J-Merce Holding BV, de heren Singh en Flaton, die aan deze transactie ca € 5.000.000, netto heeft verdiend.

Bij de overname in 2010 door EDCC (daarna AamigoO Group thans Source Group NV) heeft voormalig president-commissaris, de heer Peter Paul de Vries de transactie begeleid en zelf due dilligence gedaan. Veglia Paree BV was en is van mening dat zij toen alle relevante informatie heeft gedisclosed. Veglia Paree BV heeft dit ook gesteld in de procedure met Source Automation BV; om die reden heeft zij F5 Capital BV in vrijwaring opgeroepen. De rechtbank Gelderland heeft F5 Capital BV veroordeeld om al hetgeen te betalen wat Veglia Paree BV aan Source verschuldigd mocht zijn.

Hoger beroep
Veglia Paree BV heeft tegen het vonnis van Source Automation BV hoger beroep ingesteld.

F5 Capital BV heeft met haar rol als inkoper / doorverkoper aan EDCC ruim € 5.000.000,- verdiend. De ABC-transactie vond op één dag plaats. Naar bekend heeft F5 Capital BV hetgeen zij heeft verdiend aan de transactie Source gedivideerd aan haar aandeelhouders, waaronder begrepen (de personal holdings) van Boyd Sleeman, Koen Bekkering, Stefan Vermeul, Julian van de Steeg en Edwin Prijden (thans bestuurder van Source).”

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.