"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Qlip 201528 januari 2015

Naam
CAO Qlip

Download Principeakkoord CAO Qlip 2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 (12 maanden).

Loonmutaties
– Per 1 januari 2015 met 1,5 % structureel
– Per 1 juli 2015 met 0,4 % structureel

Arbeidsvoorwaarden
– Het pensioencontract met Avero wordt met één jaar verlengd tot 1 januari 2016. Gedurende het jaar 2015 zullen cao-partijen met elkaar overleggen over de pensioenregeling per 2016.
– De cao-partijen hebben gesproken over het belang van duurzame inzetbaarheid van alle werknemers. Het is van belang dat de werknemers in de gelegenheid worden gesteld scholing en opleiding te volgen en daartoe via een ontwikkelplan hun verantwoordelijkheid nemen, gericht op vergroting van de inzetbaarheid. Qlip faciliteert en stimuleert opleiding en ontwikkeling van haar werknemers door het bieden van loopbaanscans en opleidingsfaciliteiten als vastgelegd in de studiefaciliteitenregeling en de cao.
– De tekst van artikel 5.1 (proeftijd) wordt aangepast aan de gewijzigde wetgeving.

Bron: De Unie, 22 januari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.