"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Continuflex geen dispensatie AVV CAO Uitzendkrachten

| CAO ContinuFlex 2013-2017 |


Continuflex, voorheen NVUB, heeft de afwijzing van de dispensatie van de algemeen verbindend verklaarde CAO Uitzendkrachten (ABU) ontvangen.

Continuflex is daarover verbaasd, zo blijkt uit het bericht op haar site. Continuflex zegt in een reactie, naar aanleiding van de hoorzitting:

“De insteek van de Continuflex-cao is om een brug te slaan tussen flex en vast. Door de Continuflex-cao wordt de werkzekerheid in de flexbranche vergroot. Echter de flexibiliteit voor de bedrijven, het speerpunt van de flexbranche, moet enigszins in stand worden gehouden. Zonder dat dit ten koste gaat van de werknemer. Daarom is de Continuflex-cao niet op alle onderdelen ‘beter’ dan de ABU-cao met alsnog de dispensatie van noodzakelijk belang.

Gevolgen
De gevolgen van het afwijzen van de dispensatie is dat bedrijven die nu met de NVUB-cao, geconfronteerd worden met de Continuflex-cao die voor werknemers na 78 weken in dienst zijn geweest een vast contract, toewijst. Omdat de cao geen dispensatie heeft gekregen is de cao op de belangrijkste onderdelen niet hanteerbaar en zullen zij gedwongen zijn om hun huidige werknemers te moeten ontslaan. Immers de werknemers hebben het recht op een vast dienstverband maar door het afwijzen van de dispensatie is er helaas geen verdienmodel mogelijk. Als gevolg daarvan zal ook de Transferpool, het instrument die werknemers van werk naar werk begeleid, niet operationeel worden. De Continu-periode, het vaste dienstverband van de Continuflex-cao, is zo ingestoken dat daardoor de financiering van de Transferpool mogelijk wordt.

Overleg
In de afgelopen tijd hebben er diverse positieve gesprekken plaatsgevonden tussen de Continuflex en de ABU. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de mogelijkheden om samen te werken waarbij ook voor de leden van de ABU de mogelijkheid worden geboden om gebruik te maken van de Transferpool en de systematiek van de Continu-periode. Daarnaast hebben de woordvoerder van diverse politieke partijen, waaronder de twee coalitiepartners, bij de ministerie vragen gesteld over het afwijzen van de dispensatie. De Continuflex-cao is namelijk een uitwerking van de hervormingen op de arbeidsmarkt, waarbij er een brug wordt geslagen tussen flex en vast, iets waar dit kabinet zich hard voor maakt. Minister Asscher heeft in de afgelopen tijd middels diverse quote’s in de media dit kenbaar gemaakt.”

Quotes minister Asscher:
Dus verkleinen wij de verschillen tussen flexibel en vast werk. Na ontslag staat alles in het teken van het vinden van nieuw werk. We accepteren niet dat mensen onnodig thuis zitten en spreken daar zowel hen als de werkgevers op aan. (Regeerakkoord september 2012)

Ik zie het als een opdracht om – samen met werknemers en werkgevers – werkloosheid te voorkomen en werkzekerheid te vergroten. Werknemers die hun baan dreigen te verliezen, moeten zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. Het liefst zonder werkloos te worden. (website MIN SZW)

Flexibiliteit is goed voor de economie. Het ging mis toen het de standaard werd. Eerst hadden mensen een tijdelijk contract en kwam er daarna een betere aanbieding, maar dat laatste is verdwenen. En dat moet terug. (Trouw juni 2013)

Bron: Continuflex, februari 2014

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.