"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Inleg spaarloonregeling eerder gestopt

Logo Minfin5 juli 2011

Vanaf 1 januari 2012 kunnen werknemers niets meer inleggen in hun spaarloonregeling. Dit heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Financiering verlaging overdrachtsbelasting
De besparing van 500 miljoen euro die dit oplevert wordt, naast andere maatregelen, gebruikt om de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% te financieren. Dit stond een een brief die het ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer stuurde.

De verlaging is bedoeld om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen. De kosten van het verlagen van de overdrachtsbelasting bedragen 1,2 miljard euro en wordt voor bijna de helft gedekt door de spaarloonregeling eerder te beëindigen.

Bestaande regels blijven gelden
Werknemers die deelnemen aan de spaarloonregeling, kunnen met ingang van 1 januari 2012 niet meer inleggen in deze regeling. Spaarloon dat al is ingelegd blijft onder het fiscaal gunstige regime vallen. Het opgebouwde vermogen blijft dus – net als nu – gedurende vier jaar geblokkeerd (tenzij de werknemer het voor bepaalde doeleinden wil opnemen) en wordt daarna vrij opneembaar. Na vier jaar, dus na afloop van 2015, wordt de spaarloonregeling opgeheven.

Vooruitloop op vitaliteitsregeling
Door het sparen in de spaarloonregeling per 2012 al stop te zetten, loopt het ministerie vooruit op de vitaliteitsregeling, waarbij de levensloopregeling en de spaarloonregeling in 2013 moeten opgaan in één nieuwe regeling.

Bron: Rijksoverheid.nl, 1 juli 2011

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.