"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Groothandel Bloemen en Planten 2009-201216 augustus 2010

CAO-naam

CAO groothandel bloemen en planten

Download Principeakkoord CAO groothandel bloemen en planten 2009-2012
> Akkoord Groothandel Bloemen en Planten 2009-2012

Code Loonheffing
1547

Looptijd
01-07-2009 tot 01-7-2012

Loonmutaties
De salarisschalen en feitelijke salarissen worden als volgt verhoogd:

  • Per 1 september 2010: 1,4% (0,4% ter compensatie van de pensioenpremieverhoging van werknemers.)
  • Per 1 september 2011: 0,75%

Pensioen
De totale pensioenpremie van het bedrijfstakpensioenfonds GBP wordt met ingang van 1 juli 2010 verhoogd van 7,2% naar 8%. De werkgeversbijdrage wordt per 1 juli 2010 verhoogd met 0,4% tot 4% van het pensioengevend salaris. De werknemersbijdrage bedraagt per 1 september 2010 eveneens 4% van het pensioengevend salaris.

De verhoging van de pensioenpremie van 7,2% naar 8% van het pensioengevend salaris wordt vanaf 1 juli 2010 volledig door de werkgever gecompenseerd.

Toekomstagenda CAO en sector
Gedurende de looptijd van de CAO zullen partijen periodiek overleggen over de volgende thema’s.

  • Loopbaanontwikkeling
  • Arbo-beleid
  • Flexibilisering
  • Naleving CAO

Bron: VGB, 12 augustus 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.