"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Stakingsmelding: Vleessector

26 juni 2009

Werknemers van tien bedrijven in de vleessector hebben een dag gestaakt. Inzet is de CAO die al op 1 april is afgelopen. Voor een nieuwe CAO bestaat er onenigheid over onder meer het minimumloon, de loonsverhoging, flexwerk en de reiskostenvergoeding.

Vakbondsbestuurder John Klijn van FNV Bondgenoten: “De werknemers in de vleessector moeten geld bijleggen om op hun werk te komen. Iedereen snapt dat een reiskostenvergoeding van € 0,09 per kilometer onvoldoende is. En een loonsverhoging van 1 % die ook nog eens 3 maanden te laat ingaat, is ook in deze tijd echt te weinig.” FNV Bondgenoten vraagt een minimumloon van € 10 voor alle werknemers en een structurele loonsverhoging van 2,5 %.

Flexkrachten
Een belangrijk struikelblok in de onderhandelingen is ook de positie van flexkrachten. In de vleessector hebben de verschillende bedrijven vaak zo’n 80 % inleenkrachten. De bond is van mening dat zoveel flexkrachten echt onnodig zijn. Klijn: “Flexwerkers zijn bedoeld om ‘ziek en piek’ op te vangen. Wij willen een maximum van 25 % flexers afspreken, dan zit je als bedrijf nog heel ruim.”

Vion
De bedrijven draaien nog wel productie. Bijvoorbeeld bij Vion in Boxtel. “Ruim 150 man staken, maar de 400 uitzendkrachten werken door. Die zijn terecht bang voor hun baan. Vandaag actie voeren, morgen naar huis. Zo gaat dat”, zegt Klijn. Als de werkgevers niet in beweging komen, wordt er volgende week vrijdag opnieuw gestaakt; voor onbepaalde tijd. Alleen Vion staakt maandag 29 juni ook.

Bron: FNV Bondgenoten, 26 juni 2009

Zie ook recenter stakingsnieuws Vleessector: FNV Bondgenoten, 1 juli 2009


Stakingsmelding
Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (hierna: Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

> Meer over de Waadi

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.